Σπάσε τις αλυσίδες της Κάθετης Σύμπραξης

 

Θέμα: Δημιουργία Κοινωνικού μηνύματος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» - Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις Κάθετες Συμπράξεις.

 

Με το μήνυμα αυτό  η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλούν τους καταναλωτές να καταγγείλουν παράνομες κάθετες συμπράξεις.

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) και η Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» - Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει από τον Οκτώβριο του 2019, αποφάσισαν την δημιουργία από κοινού ενός κοινωνικού μηνύματος για την ενημέρωση των καταναλωτών με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές σχετικά με την παράνομη πρακτική της κάθετης σύμπραξης καθορισμού τιμών μεταπώλησης.

 

Τι είναι όμως η κάθετη σύμπραξη;

 

Η κάθετη σύμπραξη καθορισμού τιμών μεταπώλησης αναφέρεται σε παράνομες συμφωνίες που γίνονται από προμηθευτές με λιανοπωλητές οι οποίες έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο τον περιορισμό της δυνατότητας του λιανοπωλητή να καθορίζει ο ίδιος την τιμή πώλησης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των συμφωνιών που προβλέπουν καθορισμένη ή ελάχιστη τιμή πώλησης που οφείλει να τηρεί ο λιανοπωλητής.

 

Προτρέπουμε τους καταναλωτές να παρακολουθήσουν το βίντεο ώστε να είναι ενήμεροι για τις παράνομες συμπράξεις καθορισμού τιμών μεταπώλησης . Πρόκειται για ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων που έχει ως παράδειγμα την αγορά παιχνιδιού. Εάν κάποιος/α καταναλωτής/τρια έρθει σε επαφή με παρόμοιο φαινόμενο όπως αυτό περιγράφεται στο βίντεο, καλείται να καταγγείλει το περιστατικό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ή στην Ένωση Καταναλωτών Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Κάνοντάς το, θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της αγοράς και στην μείωση των τιμών.

 

Η δημιουργία του συγκεκριμένου βίντεο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑ με το Τμήμα Επικοινωνίας της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Το βίντεο δημιουργήθηκε με μηδενικό κόστος και εξ’ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους του Τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμούενώ την ιδέα για το θέμα έδωσε η Ομάδα επικοινωνίας της Ε.Κ.ΠΟΙΖΩ βάσει της εμπειρίας που έχει αποκομίσει από αναφορές των καταναλωτών.

 

Το βίντεο μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ και θα είναι διαθέσιμο τόσο στην ιστοσελίδα και τα Κοινωνικά Δίκτυα της Επιτροπής Ανταγωνισμού όσο και της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Προσκαλούμε τους καταναλωτές να το μοιραστούν, προωθώντας έτσι την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα του ανταγωνισμού στην αγορά.