Ένταξη και άλλων Προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα, σε συνέχεια των προηγούμενων, την ένταξη στο Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 – 2027 (νέο ΕΣΠΑ) των παρακάτω προγραμμάτων:

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

(18) ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΙΟΥ (ΚΔΗΦ)_ΕΓΑΝΥ

  με συνολικό ποσό πράξης: 384.000 €

 

(19) ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ ΠΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 422.400 €

 

(20) ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΗ ΧΙΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 153.300 €

 

(21) ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» (ΣΥΔ) ΣΤΗ ΣΑΜΟ

  με συνολικό ποσό πράξης: 182.500 €

 

(22) ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ – ΑΜΕΑ) «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» ΣΤΗ ΣΑΜΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 288.000 €