Σε διάφορα χωριά του Δήμου Δυτικής Λέσβου ο Τ. Βερρος


Με τις επισκέψεις στα Χίδηρα, στον Σκουτάρο και στην Άναξο, στην Άντισσα, στο Μόλυβο και στο Βαφειό με τελευταίο σταθμό τα Δάφια, τα Παράκοιλα και τη Σκάλα Καλλονής, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των περιοδειών του συνδυασμού «Μαζί από την Αρχή» του Υποψηφίου Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου.

Η δρομολογημένη ανάπλαση των παραλιακών μετώπων της Σκάλας Καλλονής και της Ανάξου, το αθλητικό κέντρο στη Σκάλα, οι παιδικές χαρές σε Δάφια, Κεράμι (και μία επιπλέον στα Παράκοιλα), η Λιμνοδεξαμενή του Βαφειού και τα περαιτέρω έργα αστικής οδοποιίας εκεί, αλλά και στα Χίδηρα, η ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου στα Παράκοιλα και το συνεδριακό του Μολύβου μαζί με τα μεγάλα έργα αγροτικής οδοποιίας (δρόμος Άγρα – Χίδηρα και Αρχαία Άντισσα Καλό Λιμάνι), είναι μόνο κάποια από τα έργα που έχουν προγραμματιστεί ή εκτελούνται για τους τελευταίους σταθμούς επίσκεψης του Υποψηφίου Δημάρχου.