Η πρώτη φωτοβολταϊκή «ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΑΣΗ»


Η πρώτη φωτοβολταϊκή «ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΑΣΗ» τηλεματικής πανελλαδικά στον Δήμο Μυτιλήνης  στις αστικές συγκοινωνίες

ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ  θέλει να ευχαριστήσει  αυτούς που συνετέλεσαν έτσι ώστε  να τοποθετηθούν ηλεκτρονικές  πινακίδες με την υλοποίηση του πρώτου  σταδίου τοποθέτησής τους. Πιστεύουμε ότι τέτοιες ενέργειες αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν την ποιότητα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού συμμετέχοντας έτσι στο σχέδιο «Έξυπνες Πόλεις».

Οι Αστικές  Συγκοινωνίες Μυτιλήνης αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, την καλύτερη χρήση των πόρων και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον .

 

Ο Αντιπρόεδρος

Μολυβιάτης Παρασκευάς