"Ενωμένοι, με εμπειρία, με νεανική ορμή και όρεξη για δημιουργία, σαν μία γροθιά, για έναν νέο Δήμο" - Νικόλαος Καπτανής Υπ. Δημοτικος Σύμβουλος Μυτιλήνης


Γιατί με τον Π. Κουφέλο


Δέχθηκα με χαρά να είμαι κομμάτι αυτής της προσπάθειας καθώς μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και αρχές, μακριά από μικροπολιτικές έριδες. Ο φίλος και συνάδελφος Πανάγος, αποτελεσματικός σε ό,τι αναλαμβάνει, με ευαισθησίες αλλά και ενσυναίσθηση εμπνέει και οδηγεί.


 Έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση των υποδομών, του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου και το γενικότερο καλό ξεκινάμε. Χωρίς κομματικές ταυτότητες, με κοινές απόψεις και πεποιθήσεις για τον τρόπο λειτουργίας ενός Δήμου, σαν μία μεγάλή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ομονοούνε και συνεργάζονται, με μοναδικό σκοπό την παραγωγή έργου και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων, από το πιο μικρό, μέχρι το πιο μεγάλο.


Ακολουθούμε τη φωνή της λογικής και του καθήκοντος.