Νέα αίθουσα στο ΕΠΑΛ ΓέραςΗ Σχολική Κοινότητα του Επαγγελματικού Λυκείου Γέρας απέκτησε πρόσφατα μία αξιοπρεπή λυόμενη αίθουσα προερχόμενη από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης.

Η αίθουσα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του σχολείου μας - οι οποίες βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες - και συγκεκριμένα θα στεγαστούν εργαστήρια τομέων, μετά από συζήτηση και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

 Η λυόμενη αίθουσα αποτελούσε πάγιο αίτημα του σχολείου μας, το οποίο ικανοποιήθηκε πρόσφατα, χάρη στην αμέριστη βοήθεια του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κ. Κατσαβέλη Παναγιώτη, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά, διότι, με τις δικές του ενέργειες και προσπάθειες, μετεφέρθη στο Επαγγελματικό Λύκειο της Γέρας η συγκεκριμένη αίθουσα, η οποία και εγκαταστάθηκε στον αύλιο χώρο του Σχολείου μας.. 

Το ΕΠΑΛ Γέρας είναι ένα σχολείο, το οποίο διαθέτει ειδικότητες αιχμής, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων της ευρύτερης περιοχής της Γέρας.

Οι προσπάθειες όλων μας συγκλίνουν σε αυτό τον στόχο, ούτως ώστε, με την αποφοίτησή τους, οι νέοι και νέες της περιοχής να μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν ή να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο δημόσιο ΙΕΚ του νησιού μας. 

Ευελπιστούμε, ως Σχολική Κοινότητα, στην βοήθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων με τα σχολικά κτήρια του νησιού μας, ώστε να συνδράμουν το σχολείο μας, κυρίως, όσον αφορά στις κτηριακές εγκαταστάσεις του, οι οποίες χρήζουν σημαντικών επιδιορθώσεων, ώστε να μπορέσουμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί να συμβάλλουμε με την επαγγελματική μας κατάρτιση και εμπειρία στην πρόοδο και την επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών και μαθητριών μας.