Στον Αλκιβιάδη Στεφάνη η ΑΣΠΊΔΑΣτις 09 Σεπτεμβρίου κατόπιν πρόσκλησης του υποψήφιου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Αλκιβιάδη Στεφανή και του συνδυασμού «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ», έγινε συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εστίασης «ΑΣΠΙΔΑ» με σκοπό να συζητηθούν θέματα και προτάσεις του Συλλόγου μας, καθώς και το πρόγραμμα του συνδυασμού.

Έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση έχοντας σαν προτεραιότητα την καλή επικοινωνία και συνεργασία την επόμενη μέρα προς όφελος του νησιού.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν για την ανάπτυξη και βελτίωση του τουρισμού, στήριξη των επιχειρήσεων μέσω ειδικών προγραμμάτων για την περιφέρεια μας, τρόποι για την ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων, δράσεων και εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην βελτίωση της εικόνας του νησιού και προσέλκυση νέων επισκεπτών. Η βελτίωση (οικονομικά και ποιοτικά) της σύνδεσης του νησιού με άλλους προορισμούς, καθώς και το πολύ σημαντικό για όλη την τοπική κοινωνία θέμα του Πανεπιστημίου με την μείωση των φοιτητών.

Ο Σύλλογος Εστίασης «ΑΣΠΙΔΑ» θα είναι πάντα διαθέσιμος και συνεχίσει να δίνει το παρόν και θα στηρίζοντας κάθε κίνηση που θα στοχεύει στην βελτίωση και ανάπτυξη του νησιού μας.