Άρχισαν οι προετοιμασίες για την Γιορτή Σύκου 2023 στο Ίππειος Λέσβου

 

Σύκα από τον Κάμπο Ιππείου μαρίσκα και πολίτικα"

Αρχισαν οι προετοιμασίες για την 9η γιορτή σύκου που θα γίνει στο Ιππειος, την 17η Σεπτεμβρίου ,ημέρα Κυριακή από τον πολιτιστικό σύλλογο σε συνεργασία με τις κοινότητες Ιππειου και Συκούντας.