Εκδήλωση στο Πόρτλαντ για την συμπλήρωση 20 χρόνων αδελφοποίησης της πόλης με τη Μυτιλήνη


Ο Δήμος του Πόρτλαντ στις ΗΠΑ, με την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη του Ελληνικού

Συλλόγου του Μέιν, πραγματοποίησε εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την

αδελφοποίηση της αμερικανικής μεγαλούπολης με τη Μυτιλήνη.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Πόρτλαντ στις 21 Σεπτεμβρίου,

όπου παρευρέθησαν εξέχοντα μέλη του εκεί Ελληνικού Συλλόγου και εκπρόσωποι του

Δήμου του Πόρτλαντ, ενώ αναγνώσθηκε και επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης,

Στρατής Κύτελης.

Η αδελφοποίηση των δύο πόλεων έγινε τον Οκτώβριο του 2003,όταν αντιπροσωπεία από

την πόλη μας επισκέφθηκε το Πόρτλαντ.

Σκοπός της αδελφοποίησης ήταν και είναι να προωθήσει την παγκόσμια ειρήνη, τη διεθνή

συνεργασία και τη διπλωματία των πολιτών με τη δημιουργία στενών και συνεχών δεσμών

μεταξύ δύο παγκόσμιων κοινοτήτων που έχουν ήδη αρκετές ισχυρές συνδέσεις και πολλά

κοινά.

Αμφότερες οι πόλεις βρίσκονται στην βορειοανατολική πλευρά των χωρών τους, διαθέτουν

λιμάνια και χαρακτηρίζονται από το πλούσιο πράσινο των περιοχών τους. Παράλληλα,

αποτελούν τα πολιτιστικά, ιατρικά και νομικά κέντρα της περιοχής τους, έχουν σημαντικά

πανεπιστήμια, ενώ και οι δύο έχουν σημαντική θέση στην ιστορία των χωρών τους και

συνδέονται με ιστορικό και σύγχρονο καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό ταλέντο.