Με τον Απόστολο Αλατζά υποψήφιος ο Παλαιολόγος ΓεώργιοςΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Η αυτοδιοικητική κίνηση, «Δημιουργική Ενότητα» για το δήμο Δυτικής Λέσβου,

ανακοινώνει ως υποψήφιο σύμβουλο τον Παλαιολόγο Γεώργιο του Τιμολέων,

καθηγητή Πανεπιστημίου Διοίκησης & Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος

συμβάλλει μαζί με άλλους στην ομάδα διαμόρφωσης προγράμματος της

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για το δήμο Δυτικής Λέσβου.

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

 Υποψήφιος δήμαρχος του δήμου Δυτικής Λέσβου

 Επικεφαλής του συνδυασμού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»