Κάτω Τρίτος: 1) Σύμβαση για την κατασκευή περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου και 2) Απολογισμός των έργων-εργασιών


Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, στις 4-8-2023, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Εταιρεία «Τέχνη Α.Ε.», παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας Κάτω Τρίτους, Θεοδώρου Πολυχρόνη, τη Σύμβαση για την κατασκευή περίφραξης στο νεοκατασκευασθέν γήπεδο ποδοσφαίρου του Κάτω Τρίτους, συνολικού ποσού 48.536 €. 


Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Μυτιλήνης και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημέρα της συμβασιοποίησης

Στην παραπάνω Κοινότητα μετά από τα συγκεκριμένα αιτήματα του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, Θεοδώρου Βουνατσή,αλλά και του Προέδρου της Κοινότητας, Θ. 


Πολυχρόνη,υλοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα:


1) Κατασκευάστηκαν μεγάλα τοιχία αντιστήριξης, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου στα Πηγαδάκια, και αναπλάθεται η Πλατεία του.

2) Γήπεδο Ποδοσφαίρου (τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα) στο Κάτω Τρίτος.  

3) Παιδική Χαρά στα Πηγαδάκια (επίνειο).

4) Παιδική Χαρά στο Κάτω Τρίτος.

5) Αναβαθμίστηκε ο οδοφωτισμός με την τοποθέτηση ηλεκτροφωτιστικών LED σε όλη την περιοχή. Έτσι, εκτός από τον καλύτερο φωτισμό έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και παράλληλα μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

6) Ελαιοχρωματισμός- επισκευή του οστεοφυλακίου (εργασίες από την Αυτεπιστασία).


Επίσης, βρίσκονται στη φάση έναρξης της υλοποίησης:


1) Ο Ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου Μπάσκετ του Κάτω Τρίτους,

2) Η πλακόστρωση της Πλατείας, στα Πηγαδάκια και το παραπάνω έργο της περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Κάτω Τρίτους.


Ο Δήμαρχος, Στρατής Κύτελης, δήλωσε ότι «και σ’ αυτή την Κοινότητα η Δημοτική μας Αρχή, προχώρησε σε έργα ανάπλασης και υποδομών αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Με το παραπάνω έργο ικανοποιούμε ένα διαχρονικό αίτημα του αθλητικού κόσμου και προπάντων της συγκεκριμένης Κοινότητας».


O Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε ότι «Η Δημοτική μας Αρχή αναβάθμισε το επίνειο του Κάτω Τρίτους, τα Πηγαδάκια, και προχώρησε στην κατασκευή αρκετών έργων, ώστε η περιοχή να αποκτήσει προστιθέμενη αξία, θέτοντας έτσι τις προϋποθέσεις για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου αυτού. Έγιναν και γίνονται έργα αναβάθμισης της ζωής των κατοίκων σ’ αυτήν την Κοινότητα, όπως και σε όλες σχεδόν τις Κοινότητες, που ξεπέρασαν κάθε δημιουργική προσπάθεια των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών».