Θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υιοθετώ και προστατεύω το Απολιθωμένο Δάσος - Συμμετέχω σε δράσεις καθαρισμού και συντήρησης απολιθωμάτων»

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου καλεί όλους τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες συμμετέχοντας στο θερινό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υιοθετώ και προστατεύω το Απoλιθωμένο Δάσος - Συμμετέχω σε δράσεις καθαρισμού και συντήρησης απολιθωμάτων», το οποίο θα υλοποιηθεί το Σάββατο 22 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του στο Σίγρι.

Τα παιδιά για δύο ώρες γίνονται συντηρητές του Απολιθωμένου Δάσους και βιώνουν την εμπειρία της ανασκαφής φυτικών απολιθωμάτων από το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου. Όπως ο συντηρητής του Μουσείου αναλαμβάνουν να καθαρίσουν και να συντηρήσουν τμήματα απολιθωμένα κορμών δέντρων, φύλλα και φυλλοφόρους ορίζοντες από το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου.

Στα υπαίθρια πάρκα του Απολιθωμένου ή στον εκπαιδευτικό χώρο του εργαστηρίου συντήρησης του Μουσείου τα παιδιά γνωρίζουν τη μεθοδολογία καθαρισμού και συντήρησης απολιθωμάτων, τα εργαλεία και τα υλικά, τις χημικές τους ιδιότητες, τα πλεονεκτήματα του προγράμματος συντήρησης και συμμετέχουν στον καθαρισμό και συντήρηση ειδικά επιλεγμένων φυτικών απολιθωμάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Συζήτηση για τη δουλειά του συντηρητή.
  • Συζήτηση για βασικές έννοιες όπως απολίθωμα, ανασκαφή, καθαρισμός απολιθωμάτων, συντήρηση απολιθωμάτων κ.ά.
  • Συλλογή πληροφοριών για τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου μέσα από τα απολιθώματα και τις μακέτες των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου.
  • Συζήτηση για τη διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης απολιθωμάτων.
  • Γνωριμία με τα υλικά και τα εργαλεία καθαρισμού και συντήρησης απολιθωμάτων.
  • Συμμετοχή σε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης φυτικών απολιθωμάτων.
  • Καταγραφή και αποτύπωση των ευρημάτων στις ειδικές εκπαιδευτικές καρτέλες.

Σύνθεση των παρατηρήσεων, εξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υιοθετώ και προστατεύω το Απολιθωμένο Δάσος - Συμμετέχω σε δράσεις καθαρισμού και συντήρησης απολιθωμάτων» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών (ελάχιστος αριθμός παιδιών: 5).

Η έκδοση εισιτηρίου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.lesvosmuseum.gr ή στο Μουσείο πριν την έναρξη της περιήγησης.

Οι δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο τηλέφωνο 22530-54434, e-mail: lesvospf@otenet.gr, www.lesvosmuseum.gr.