Σκακιστικά Βενιαμίνεια 2023


Η Λέσχη Πλωμαρίου Βενιαμίν ο Λέσβιος, σας προσκαλεί στα 3α Σκακιστικά Βενιαμίνεια 2022-23.

Χώρος αγώνων: Στην αίθουσα της Λέσχης Πλωμαρίου Βενιαμίν ο Λέσβιος (κεντρική πλατεία Πλωμαρίου). 

Σύστημα αγώνων: Ελβετικό Rapid 9 γύρων

Χρόνος σκέψης: Δέκα (10΄) λεπτά + πέντε (5΄΄) δευτερόλεπτα

Ημερομηνίες: 

Σάββατο 22 Ιουλίου 10:30, 5 γύροι
Κυριακή 23 Ιουλίου 10:30, 4 γύροι

Όμιλοι:

1ος όμιλος: με διεθνή αξιολόγηση ELO Rapid.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές με ελληνικό σκακιστικό δελτίο και εξοφλημένο το τέλος ενεργοποίησης

στην ΕΣΟ (10€) ή αλλοδαποί / ομογενείς που ανήκουν σε ξένη σκακιστική ομοσπονδία.
Η διοργάνωση μπορεί να αναλάβει την εξόφληση του τέλους ενεργοποίησης, μετά την καταβολή του από τον παίκτη.
2ος όμιλος: χωρίς διεθνή αξιολόγηση ELO Rapid.
Για αθλητές εγγεγραμμένους σε Σκακιστικό Όμιλο που δεν έχουν εξοφλήσει το τέλος ενεργοποίησης & σκακιστών

που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Σκακιστικό Όμιλο και γνωρίζουν όμως τους βασικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν

το Σκάκι.

Παρατηρήσεις:

Παράβολο συμμετοχής: 5€ για τον 1ο όμιλο, για τον 2ο όμιλο η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Αναβολές / Εξαιρέσεις: Αναβολές δεν επιτρέπονται. Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση σε οποιονδήποτε γύρο,

λαμβάνοντας όμως 0 βαθμούς στον εν λόγω γύρο.  

Θα ακολουθήσει με περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα η Προκήρυξη των αγώνων.                                                                                                              

Δηλώσεις Συμμετοχής:

    (δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, ΑΜ ΕΣΟ και τηλέφωνο επικοινωνίας)

  •   τηλεφωνικά, καθημερινά στο 698 3717077     

18:00-23:00 (Λάμπρου Δημήτρης)

  •   και στον χώρο των αγώνων, το Σάββατο 22/7/2023 9:00-10:30

 

                           Ο έφορος του Σκακιστικού Τμήματος

                       της Λέσχης Πλωμαρίου Βενιαμίν ο Λέσβιος

                                     Λάμπρου Δημήτρης