Ξεκίνησε η υποβολή αίτηση για την εγγραφή στο Μουσικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης


Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης ανακοινώνει την έναρξη της προθεσμίας υποβολής  της αίτησης εγγραφής στην Α’ τάξη Γυμνασίου, σύμφωνα με την  Αρ.Πρωτ.45239/Δ2/20-04-2023/ΥΠΑΙΘ «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄  τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024».  

Η αίτηση εγγραφής απευθύνεται σε μαθητές απόφοιτους Δημοτικών Σχολείων μαθητές της ΣΤ’ τάξης- οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν για την επιλογή  τους.  

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών, θα πρέπει να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής , για τη φοίτηση στο  Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α, από τις 2 Μαΐου έως  τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.  

Για πληροφορίες που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι  ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες, μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  Μουσικό Σχολείο.  

Στην περίπτωση δε που προκύψουν δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή της  αίτησης , θα μπορούσε κάποιος να προσέλθει στο χώρο του Σχολείου, εφόσον  προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου.  

Η αίτηση εγγραφής καθώς και η εγκύκλιος που ορίζει τη διαδικασία εισαγωγής των  μαθητών στην Α’ γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων και τα έγγραφα που οφείλουν  οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίσουν, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Σχολείου: https://msm.aegean.gr   

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22510-25797 και 22510-45784  

Διεύθυνση Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης: Ο.Α.Ε.Δ Κτήριο Παναγιούδα