Ασφαλτόστρωση Οδού από Άγιο Στέφανο έως Παλιό Δ.Ε. Μανταμάδου


Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου 2023, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», Π/Υ 823.462€ (προϋπολογισμού μελέτης: 945.000€). 


Το έργο αυτό είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου, ο οποίος διοικητικά ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Άγιος Στέφανος με Παλιό. Η υφιστάμενη κατάσταση του αγροτικού δρόμου είναι χωματόδρομος, ενώ το συνολικό μήκος του δρόμου, όπου θα γίνουν οι επεμβάσεις είναι 6.200μ. και το πλάτος του καταστρώματος κυμαίνεται από 4,00μ. έως 7,00μ. 


Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είναι εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 


Επιγραμματικά, οι εργασίες που προβλέπονται με την παρούσα μελέτη είναι οι παρακάτω: 

Α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ: Διαμόρφωση της σκάφης της υφιστάμενης οδού και εξυγίανση του καταστρώματος της οδού. 


Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ– ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ: Διευθέτηση της ροής των όμβριων υδάτων προς τα υφιστάμενα τεχνικά, με την κατασκευή κρασπεδόρειθρου, 3 στην εσωτερική πλευρά του δρόμου. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από γαλβανισμένους σωλήνες στις εισόδους των φρεατίων. Τοποθέτηση πλαστικών σωληνωτών σε εισόδους ιδιοκτησιών. Αντικατάσταση τεχνικών σωληνωτών οχετών με νέα. 


Γ) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ –ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Θα γίνει ασφαλτόστρωση της οδού, σε όλο το μήκος της και θα τοποθετηθούν μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας και ρυθμιστικές πινακίδες.


Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, δήλωσε ότι


«Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη παρέμβαση έχει ως βασικό στόχο να διευκολύνει την προσέγγιση στους φυσικούς βοσκότοπους, στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, στις παραλίες του Παλιού και του Αγίου Στεφάνου, στον αρχαιολογικό χώρο «Λαξευτοί Τάφοι», που βρίσκεται στον οικισμό του Παλιού, καθώς και στο Ακρωτήριο (Φυλάκιο). Η μελέτη αυτού του έργου επανασχεδιάστηκε πρόσφατα (από τη Δημοτική μας Αρχή) ανεβάζοντας το κόστος σε 250.000€ επιπλέον του αρχικού. Υπενθυμίζουμε ότι η καθυστέρηση υλοποίησης του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό το έργο ήταν δημοπρατημένο όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, αλλά δυστυχώς στερείτο έγκρισης από την Αρχαιολογία και υπήρχαν μελετητικές ελλείψεις. Έτσι, η «άδικη» νομοθεσία, μετά τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου, ανάγκασε τη Δημοτική μας Αρχή, πέραν του γεγονότος της εκπόνησης νέας μελέτης, να εξεύρει το επιπλέον ποσό των 250.000€ (πέραν του αρχικού) και να χρεωθεί τις εκ του Νόμου αποζημιώσεις στους Αναδόχους («θετικές ζημιές»)».