Νέος Ψηφιακό μέσω πρόσβασης σε ιατρικά δεδομένα


Το Γενικό Νοσοκομείο  Μυτιλήνης είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους κατοίκους του Νησιού μας ότι ενεργοποιήθηκε το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλείας - Επισκέψεων και Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών Εξετάσεων. 


Μέσω του Ψηφιακού Αποθετηρίου μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις εργαστηριακές τους εξετάσεις(αιματολογικές)  και να λαμβάνουν ψηφιακά βεβαιώσεις νοσηλείας και επίσκεψης στα ιατρεία – τακτικά και επείγοντα του νοσοκομείου, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στο Νοσοκομείο. 


Η παραπάνω πρωτοβουλία  συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας  απαλλάσσοντας τους πολίτες από άσκοπη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΑΠΟ GOV.GR 


ΒΗΜΑ1: Στο Ίντερνετ κάνετε αναζήτηση γράφοντας myhealth Μεταβείτε στη διεύθυνση  https://myhealth.gov.gr/ και επιλέξτε: 
ΒΗΜΑ 2: Στην επόμενη οθόνη διαλέξτε  ‘’Βεβαίωση νοσηλείας’’ ή ‘’Αποτέλεσμα Εργαστηριακής εξέτασης’’ και συνεχίστε βάζοντας τους κωδικούς σας taxisnet ή επιλέξτε e_banking αν διαθέτετε στην τράπεζά σας. 


ΒΗΜΑ 3: Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας, και επιλέξτε  την βεβαίωση/ αποτελέσματα για τον εαυτό σας ή το παιδί σας βάζοντας  τον αντίστοιχο ΑΜΚΑ.  


ΒΗΜΑ 4: Στο κινητό σας  θα λάβετε έναν  6ψηφιο κωδικό, τον οποίο εισάγετε στην αντίστοιχη οθόνη : ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε τη δομή υγείας ( π.χ. ΓΝ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»)  και την  επίσκεψη / εξέταση που επιθυμείτε, όπως στην παρακάτω οθόνη : ΒHMA 6. Εκτυπώνετε το αντίστοιχο  πιστοποιητικό  

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. : Η υπηρεσία λειτουργεί μόνο αν υπάρχει ταυτοποιημένο κινητό στον χρήστη.  

Σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό μπορείτε να μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ να το  επικαιροποιήσετε ή εναλλακτικά να μεταβείτε στη διεύθυνση  https://www.gov.gr/ipiresies --> Πολίτης και Καθημερινότητα--> Στοιχεία και ταυτοποιητικά έγγραφα🡪 Εθνικό μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)  και να ακολουθήσετε τις σχετικές  οδηγίες. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτή την στιγμή διαθέσιμες στο GOV είναι οι επισκέψεις στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης από 1-7-2022 και τα εργαστηριακά αποτελέσματα  από 1-1-2023 από την επόμενη ημέρα της επίσκεψης ή της εξέτασης.  
 

Οι οδηγίες  θα βρίσκονται αναρτημένες μόνιμα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.