Δημοπρατείται η επέκταση και η βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης


Στις 29 Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». 


Η ημερομηνία δημοπράτησης, ορίζεται η 2-5-2023, ημέρα Τρίτη και η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στις 218.500€. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020», Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου, στην Πράξη «Επέκταση και Βελτίωση Περιπατητικών Διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τέλος, η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. 


Το έργο αφορά στην επέκταση και βελτίωση (καθαρισμός μονοπατιών επί των (5) υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών συνολικής παρέμβασης περίπου 36 χιλιομέτρων, ήτοι σήμανση σε διασταυρώσεις, πινακίδες πληροφόρησης στις εισόδους της διαδρομής και στα σημεία ενδιαφέροντος, τοπικές επεμβάσεις σε κάθε μελετώμενη διαδρομή) των παρακάτω μονοπατητικών διαδρομών. 


• Αγία Μαρίνα - Ροκάνη - Πρόβασμα - Παναγία Αμαλής - Τσεκούρια - Πηγές Κρατήγου - Μύλοι – Ροκάνη - Αγία Μαρίνα. 


• Πηγή - Παναγιούδα - Παλιοχώρι - Ρέμα Ταύρου - Οροπέδιο Ταύρου - Άγιος Χαράλαμπος – Παναγιούδα – Κώμη – Πηγή. 


• Παραλία Θερμής - Προϊστορικός Οικισμός - Πύργοι Θερμής - Παναγία Τρουλωτή - Λουτρόπολη Θερμής – Παραλία. 


Αγιάσος (Σταυρί) - Πατωμένη - Καρίνη - Νυχτάντα - Ασώματος - Λιάκα - Αγιάσος (Σταυρί). 


Στην παρούσα μελέτη, ακόμη, προστίθεται και η νέα διαδρομή: 

Μελίντα – Αναρριχητικό Πάρκο Παναγιάς Κρυφτής – Παναγιά Κρυφτή. 

 
 

Ο σκοπός του έργου είναι να καθαριστούν, να αποκατασταθούν ή να διορθωθούν μονοπάτια και διαδρομές χρησιμοποιώντας τεχνικές που θα αντέξουν στις πιέσεις των χρηστών (μοτοποδηλατών, κλπ.) και των καιρικών συνθηκών, χωρίς όμως να αφαιρεθεί τίποτα από την εμπειρία που προσφέρει η περιδιάβαση σε ένα ανέγγιχτο και συχνά άγριο τοπίο.  


Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην περιβαλλοντική πλευρά της εργασίας και ειδικά στα σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ποιότητας των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. 


Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, δήλωσε:


«Φιλοδοξία της Δημοτικής Αρχής Κύτελη είναι να καταστεί ο Δήμος μας, εκτός των άλλων, και προορισμός περιηγητικού-περιπατητικού τουρισμού και να προβληθεί η μοναδικότητα της φύσης που συνδυάζει με αρμονία το βουνό και τη θάλασσα, το θαυμάσιο περιβάλλον της ενδοχώρας, τα πλούσια δάση, τα παραδοσιακά χωριά, τα ιδιαίτερα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, τα μοναστήρια και τις εκκλησίες του.


Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες για τους συνδημότες μας να γνωρίσουν και να απολαμβάνουν τα πανέμορφα τοπία του νησιού και επιπλέον να πετύχουμε σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, γεγονός που ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται».