Ολοκληρώθηκε το εργο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Ένα σημαντικό βήμα για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Περιφέρεια έκανε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη μεταφορά των βασικών εφαρμογών της στο κυβερνητικό νέφος (G-cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ολοκληρώθηκε μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του Περιφερειάρχη Β, Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 19-9-2022.


 Στόχος είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να περάσει πλέον σε μια άλλη εποχή και σε ένα νέο σύστημα λειτουργίας. που θα εξυπηρετεί την απαίτηση των πολιτών για αποτελεσματικές και γρήγορες υπηρεσίες, μείωση της γραφειοκρατίας, αύξηση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας, και κατά συνέπεια ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 


Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε μέσα στο 2022 σε συνεργασία με τους αναδόχους των εφαρμογών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ολοκληρώθηκε  με την συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Μπουρνιά τον Μάρτιο του 2023.


Η φιλοξενία των εφαρμογών στο κυβερνητικό νέφος (G-cloud) παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην Περιφέρεια:


·         Εξασφαλίζεται υψηλότερη ασφάλεια των δεδομένων της Περιφέρειας από ηλεκτρονικές επιθέσεις και καταστροφές.


·         Εξασφαλίζεται υψηλότερη διαθεσιμότητα και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας.


·         Μειώνεται το θερμικό φορτίο και η κατανάλωση ισχύος στο κεντρικό UPS του Κέντρου Δεδομένων της Περιφέρειας.


·         Δεν υπάρχει κόστος αρχικής προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, επέκτασης ή αντικατάστασης εξοπλισμού καθώς παρέχονται δωρεάν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.