Ο Περιφερειάρχης Κ. Μουτζούρης στο 1st ERGO FORUM 2023


Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης την Παρασκευή 21.4.2023 , παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ως επίσημος προσκεκλημένος στην τελετή έναρξης  του 1st ERGO FORUM 2023.


Σήμερα στο πλαίσιο του συνεδριου ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει αναλυτικα  τα  εκτελούμενα έργα υποδομών που  εκτελούνται  στο Βόρειο Αιγαίο, εργα ανάπτυξης  που βελτιώνουν  τα νησιά της περιφέρειας. 


Στο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης και πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ,  αναφέρθηκε στις ελλείψεις προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και τις χρονοβόρες διαδικασίες ωρίμανσης των Μελετών, που αποτελούν τροχοπέδη  στην υλοποίηση έργων και απορρόφηση πόρων.  Αναλυτικά  στην παρέμβασή του  υπογράμμισε τα εξής:


«  Σκεφτείτε ότι μόνο για το Βόρειο Αιγαίο έχουμε αύξηση πόρων του νέου ΕΣΠΑ κατά 45% και  μας δίδονται 395 εκατομμύρια πέραν των πόρων του Ταμείου Ανακάμψεως και των άλλων πηγών χρηματοδοτήσεως.  Αυτό που όμως θέλω να τονίσω δεν είναι τα πολλά χρήματα , αλλά να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου και να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε Τεχνικές Υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες για να μπορούν να απορροφήσουν και να  παρακολουθήσουν τα  μεγαλα έργα.


Αν δε αναφερθούμε σε επίπεδο Δήμων η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική.  Χρήματα λοιπόν έχουμε,   δεν επαρκεί όμως το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών.  Το δεύτερο σημείο που θέλω να επισημάνω , είναι το τι σημαίνει ‘Ωρίμανση Έργου’ καθώς  είναι απίθανος ο χρόνος που χρειάζεται για να προκηρυχθεί ,να ανατεθεί ,να εκπονηθεί μία μελέτη, να ωριμάσει και να περάσει η περίοδος των ενστάσεων. Δεν υπάρχει Έργο χωρίς ενστάσεις, με ένα Δικαστικό Σώμα, το οποίο επιτελεί το καθήκον του αλλά παίρνει τους χρόνους του.  Κολλάμε εκεί.


Πολλά  έργα δεν ολοκληρώνονται και οφείλεται σ’ αυτούς τους λόγους.  Αν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες και δεν πούμε  ότι όταν ένα έργο υποβληθεί σε μία υπηρεσία, είτε λέγεται Δασική ή Αρχαιολογία , είτε οτιδήποτε άλλο, δεν απαντήσει η Υπηρεσία σε 30 ημέρες , να θεωρείται ότι ενεκρίθη η Μελέτη.  Αλλιώς δεν πρόκειται να απορροφήσουμε τα χρήματα εύκολα.


Μας έδωσαν πολλά χρήματα, ειδικά αυτή τη περίοδο στο Βόρειο Αιγαίο  έχουμε  πληθώρα έργων ,  αλλά το προσωπικό δεν επαρκεί  και οι διαδικασίες είναι δυσκίνητες.   Σας ευχαριστώ.»