Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή τ Καλλονή


Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι αύριο 3/3/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (από ώρα 07:30) στα πλαίσια επισκευής βλάβης κεντρικού αγωγού του δικτύου ύδρευσης ΚΑΛΛΟΝΗΣ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στο τμήμα της  περιφερειακής  οδού  πρώην ΕΦΟΡΙΑ (τωρινό Δημαρχείο).

Εκτιμώμενη ώρα περάτωσης εργασιών 15.00

Η ΔΕΥΑΛ ζητά την κατανόηση των καταναλωτών και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.