Θέση εργασίας από την Ποτοποιία ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ


Η Ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής αποσταγμάτων, ζητά να προσλάβει για το αποστακτήριό της στο Πλωμάρι Λέσβου διπλωματούχο  νέο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για θέση στο Τεχνικό Τμήμα.


Καθήκοντα θέσης : 

 • Συμμετοχή στην ομάδα συντήρησης και επισκευής Η/Μ παραγωγικού και κτηριακού εξοπλισμού

 • Διαχείριση ανταλλακτικών

 • Συνεργασία με εξωτερικά συνεργεία

 

Προϋποθέσεις : 

 • Δίπλωμα ή πτυχίο, μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου 

  Σχετική εμπειρία 3-5 ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον, επιθυμητή 

  Καλή γνώση χρήσης Η/Υ, με επιθυμητή την εμπειρία σε σχεδιαστικά πακέτα 

  Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής 

  Άδεια οδήγησης 

  Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 

  Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης ευθύνης 

 

 Η εταιρία προσφέρει : 

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές 
 • Εκπαίδευση 
 • Καλό εργασιακό περιβάλλον    
 • Πρόσθετη ασφάλιση 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouzoplomari.gr