Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης της Δράσης 4.1.5

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο κ. Πανάγος Κουφέλος καλεί  όλους  τους δυνητικά δικαιούχους φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.1.5. «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2022, σύμφωνα με την υπ. αρ. 534/13-3-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Σ7Ζ4653ΠΓ-669). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13¨00.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ενημερωθούν και από : 

  • την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) καθώς και 
  •  την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (http://www.pvaigaiou.gov.gr) 

Τα στελέχη των κατά τόπους τμημάτων προγραμματισμού είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε σχετική πληροφορία  ή διευκρίνηση, 
 

  • Για τη Λέσβο στο  τηλέφωνο 22510-46660 
  • Για τη Λήμνο στο τηλέφωνο 22543-51247 
  • Για τη Χίο στο τηλέφωνο 22713-53320 
  • Για Σάμο και Ικαρία 22733-53422 

 

στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    

Σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην όλη διαδικασία επισυνάπτονται στην ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.