Η υποβάθμιση των δημοτικών δρόμων από τις λακκούβες


Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με τις λακκούβες και τις κακοτεχνίες που δημιουργούνται στους δημοτικούς μας δρόμους, γεγονός που διαρρηγνύει τη σχέση του δημότη με τη Δημοτική Αρχή και «δείχνεται» ότι η Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) ολιγωρεί και ότι αυτή είναι υπεύθυνη για την άσχημη και την επικίνδυνη για τον πεζό ή οδηγό κατάσταση, επισημαίνουμε τα εξής: 

1) Οποιοδήποτε έργο εκτελείται υπό την εποπτεία και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) ολοκληρώνεται άρτιο και παραδίδεται σε λειτουργία μέσα στον συντομότερο χρόνο, αφού ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία ενημέρωσης των δημοτών και λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

2) Όμως, τους δρόμους τους σκάβουν και οι ΟΚΩ (Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας), όπως ΔΕΥΑΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ είτε για αποκατάσταση βλαβών είτε για αντικατάσταση ή επέκταση δικτύων τους. Υποχρεούνται, μάλιστα, οι ΟΚΩ να γνωστοποιούν την οποιαδήποτε εργασία τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για να λάβουν την έγκριση. Δυστυχώς, η διαδικασία αυτή δεν τηρείται, με αποτέλεσμα αρκετές από αυτές τις εργασίες χωρίς να λαμβάνει γνώση η Τ.Υ να είναι πλημμελείς. Για αποφυγή ατυχήματος δημότη που θα πέσει σε λακκούβα, η Τεχνική Υπηρεσία, τις περισσότερες φορές, μέσω του τμήματος της Αυτεπιστασίας, προβαίνει άμεσα στην αποκατάσταση του οδοστρώματος και μετά αναζητεί τον υπεύθυνο. 

3) Επειδή ο Δήμος διαθέτει έναν δημοτικό Αστυνόμο και δεν έχει τη δυνατότητα αστυνόμευσης όλων των δημοτικών δρόμων και πεζοδρομίων, παρακαλούνται τα μέλη κάθε Κοινοτικής Αρχής να μας ενημερώνουν για αυτές τις εργασίες στην περιοχή τους, για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε τις νόμιμες ποινές σε κάθε παραβάτη του Κανονισμού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας η οποία διέπει τις σχέσεις των ΟΚΩ με το Δήμο μας. 

Ήδη, έχει δοθεί αυστηρή οδηγία προς όλες τις ΟΚΩ, να διορθώσουν τις τομές που προξένησαν στους δρόμους. Μάλιστα, ο ΟΤΕ ανάλαβε να επανορθώσει άμεσα τις δικές του παραλείψεις ή ατέλειες. 

4) Επίσης, σύντομα έχει προγραμματιστεί η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος στους δρόμους και προπάντων στην Κεντρική Αγορά.