Διακοπή υδροδότησης λόγω ελέγχου του δικτύου ύδρευσης


Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την ΤΡΙΤΗ 20/12/2022 στην οδό Ιουστινιανού, στην Μυτιλήνη από τις 8:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. θα γίνει διακοπή υδροδότησης στο τμήμα της παραπάνω οδού μεταξύ της οδού Ε. Αγριτέλλη και της οδού Αγ. Γεωργίου, λόγω ελέγχου του δικτύου ύδρευσης.

Η ΔΕΥΑΛ ζητά την κατανόηση των καταναλωτών και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.