Μήνυμα του Παναγιώτη Χριστόφα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία


Ευκαιρία αφύπνισης και προβληματισμού. Η συζήτηση τα τελευταία χρόνια για την επίτευξη ουσιαστικής ισοτιμίας, δυνατοτήτων και ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, έχει μεγαλώσει και διευρυνθεί. Ωστόσο η ταχύτητα θεσμικής ανταπόκρισης δεν είναι ικανοποιητική και σαφώς δεν έχει αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Οφείλουμε να επιμείνουμε στην προσπάθεια για προσβασιμότητα, για δυνατότητες αναψυχής και άθλησης, εκπαίδευσης και ανεξάρτητης διαβίωσης. Θα πρέπει τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους να έχουν και ισότιμη ουσιαστική συμμετοχή στο πλαίσιο σχεδιασμού και παρεμβάσεων.

Ο κόσμος, αλλά και αυτός εδώ ο "τόπος μας" στο Δήμο Μυτιλήνης, θα πρέπει να είναι για όλους ίδιος, ισότιμα και δίκαια. «Προσβασιμότητα, ίσες ευκαιρίες, ορατότητα».

Ας γίνουμε όχι μόνο περήφανοι κοινωνοί του μηνύματος αλλά ταπεινοί εκφραστές του στην καθημερινότητά μας.