Αποφυγή κατάρρευσης προσφυγικής κατοικίας Σκάλας Λουτρών και καταβολή αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση


Όπως σας είναι γνωστό, με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου (Αρ. Απ. 101 του 2022 ), καθορίστηκε προσωρινή τιμή μονάδος, για την απαλλοτρίωση της τελευταίας προσφυγικής κατοικίας στη Σκάλα Λουτρών.

Απαιτούνται άμεσες ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση της κατοικίας και να καταβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό αποζημίωσης των φερομένων ως ιδιοκτητών. Χωρίς αυτές τις κατεπείγουσες ενέργειες, κινδυνεύουν να ματαιωθούν οι πολύχρονες προσπάθειες των φορέων της περιοχής μας και του Δήμου, για τη διάσωση της τελευταίας προσφυγικής κατοικίας της Σκάλας Λουτρών, ώστε να λειτουργήσει ως χώρος μνήμης της ζωής των Μικρασιατών Προσφύγων που κατέφυγαν στη Κοινότητά μας. 

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκόλυνση της επίσπευσης των αναγκαίων εργασιών και ενεργειών.