Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για το «Κατσάνειο»


Όταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έδωσε ένα «βουνό» χρήματα για να αγοράσει το «Κατσάνειο», στοχεύοντας να το κάνει «Μουσικό Σχολείο», δυο πράγματα λογικά έπρεπε να ελέγξει. Την στατικότητα του κτιρίου, αλλά και τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός «Μουσικού Σχολείου».

Όχι μόνο αυτά δεν έγιναν, αλλά τώρα έρχεται μια νέα «αυτοδιοικητική παρέα» και μας ζητάει και τα ρέστα, γνωρίζοντας τι έχει προηγηθεί.

Επειδή η Διοίκηση όμως έχει συνέχεια, οφείλει να λύνει τα όποια προβλήματα κληρονόμησε, παίρνοντας όμως την ευθύνη που της αναλογεί. Γι’ αυτό και εμείς θα προβούμε στις επισκευές που απαιτούνται αλλά και στην αξιοποίησή του, αφού κάνουμε την εκ του νόμου προβλεπόμενη «αλλαγή χρήσης».

Και κάτι ακόμα! Η γνώση και η αυτοκριτική είναι βασικές αρετές στην ενασχόληση με τα κοινά.