Ψηφιακή εφαρμογή για κινητά: Hiking on Lesvos –“The Other Aegean Trails”


Η ψηφιακή Εφαρμογή για κινητά : Hiking on Lesvos –“The Other Aegean Trails” αποτελεί έναν ψηφιακό οδηγό πεζοπορίας και εξερεύνησης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Μολύβου και της Πέτρας, η οποία ενσωματώνει πληροφορίες και χαρακτηριστικά για τις πεζοπορικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή θα έχει αναλυτική περιγραφή, φωτογραφίες καθώς και αναλυτικά κείμενα για την περιοχή μελέτης.

Η πρώτη έκδοση της Εφαρμογής, παρουσιάζει εννέα (9) πεζοπορικές διαδρομές, οκτώ (8) κυκλικές και μια γραμμική, οι οποίες έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι βασικές ομάδες, προσφέροντας για κάθε μια από αυτές τόσο τη δυνατότητα της live πλοήγησης μέσω του GPS κάθε συσκευής όσο και περιγραφικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό αλλά και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μια από αυτές.

Η παρούσα ψηφιακή Εφαρμογή αποτελεί δράση του Φορέα Τουρισμού Μολύβου (Κύριος Δικαιούχος) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Περιβάλλοντος (ερευνητική ομάδα Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης) και υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Φυσικού Πλούτου μέσω της Χρήσης Ψηφιακών Εφαρμογών: Η περίπτωση του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου». Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσια του προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020».

Την εν λόγω ψηφιακή Εφαρμογή Hiking on Lesvos –“The Other Aegean Trails” θα τη βρείτε στις εφαρμογές του GooglePlayStore και είναι διαθέσιμη δωρεάν προς όλους για κινητά Android!

https://lnkd.in/dXyYZEhJ

Ξεκινήστε σήμερα κιόλας την περιήγησή σας!