Συνάντηση για σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών


Συνάντηση στελεχών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου πραγματοποιήθηκε σήμερα 19 Οκτωβρίου 2022 με κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής στο χώρο επιχείρησης  ζωοτροφών «Agrozoi» στη Καλλονή της Λέσβου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε  παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα, Πανάγου Κουφέλου και ως κύριο θέμα ήταν η σύσταση ομάδων και οργανώσεων  παραγωγών. Από πλευράς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ήταν ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου γεωπόνος κ.Γεώργιος Λαγουτάρης και ο τεχνολόγος γεωπονίας  υπάλληλος του τμήματος της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στην Καλλονή υπεύθυνος για τις ομάδες παραγωγών κ. Χριστόφορος Αλεξίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η μετάβαση από την ατομική στη συλλογική δράση με ξεκάθαρους  στόχους και ξεκάθαρο αποτύπωμα  από πλευράς των μελών αποβλέπει  στην κάλυψη σημαντικών  αναγκών, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, στην προμήθεια εισροών και υπηρεσιών, στην αποδοτικότερη κοινή αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων παραγωγής, στη συγκέντρωση της προσφοράς των γεωργικών πρώτων υλών για αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης με όρους ποσότητας, ποιότητας, χρονικής κλιμάκωσης έναντι επιχειρήσεων του επόμενου κρίκου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 Κάθε μέλος ξεχωριστά συνεισφέρει στην επιτυχία της συλλογικής δράσης. Μία αξιόλογη κίνηση αναγκαία βάση των συνθηκών της αγοράς ξεκινώντας μια κοινή πορεία με στόχο πάντα την αύξηση των εισοδημάτων των παραγωγών μας».