Δήμος Μυτιλήνης: Νέα πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση Δωματίων Ξενοδοχείων ή Ενοικιαζόμενων Δωματίων για την Προσωρινή Στέγαση Αστέγων


Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης, η αρ. πρωτ: ΔΠΤΚΠ/32925/30-9-2022 νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η μελέτη για την «Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων για την προσωρινή στέγαση άστεγων του Δήμου Μυτιλήνης».

Το ύψος της δαπάνης είναι 5.000 ευρώ και αφορά τα έτη 2022 και 2023.

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον οικονομική προσφορά μόνο με βάση της τιμής και ειδικότερα: το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την προσφερόμενη υπηρεσία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου για απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν στο φάκελο της προσφοράς τους.

Κατάθεση φακέλων προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης έως και την 6/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο Τμήμα Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου στα τηλέφωνα: 22510 41122 - 22510 40689.