«Έξυπνη πόλη» η Δυτική Λεσβος


Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προχωρά και στην υλοποίηση της ένταξης ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και «έξυπνης πόλης».

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος υπέγραψε σήμερα το πρωί με τον ανάδοχο τη σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης «Υλοποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και «έξυπνης πόλης» του Δήμου», με προϋπολογισμό 208.945 ευρώ.

Πιο αναλυτικά στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη τριών (3) Πληροφοριακών Συστημάτων που αντιστοιχούν σε ισάριθμα πακέτα εργασίας.

1) Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικών πληρωμών και υποδοχής αιτήσεων εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Με την υλοποίηση αυτού του έργου εξυπηρετείται ο δημότης χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στα Δημοτικά καταστήματα μειώνοντας επομένως τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, την ταλαιπωρία του πολίτη και τη σπατάλη εργατοωρών. Ο χρήστης θα λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, όπως ακριβώς θα συνέβαινε αν επισκεπτόταν τις υπηρεσίες του Δήμου (με φυσική παρουσία). Ο Δήμος λαμβάνοντας το ηλεκτρονικό αίτημα θα το δρομολογεί προς διεκπεραίωση στην αντίστοιχη υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία θα ενημερώνει το σύστημα για την κατάσταση του όποιου αιτήματος. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα συνοδεύει την αίτηση του χρήστη και θα είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή η αναζήτηση - με τον αριθμό πρωτοκόλλου - μέσω του διαδικτυακού συστήματος, του αιτήματος και η παρακολούθηση της πορείας εξυπηρέτησής του. Αντίστοιχα με τους δημότες, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι επιχειρήσεις του Δήμου, υποβάλλοντας τα αιτήματά τους για εξυπηρέτηση μέσω του διαδικτυακού συστήματος, με πιστοποίηση μέσω Taxisnet. Οι λειτουργίες που θα παρέχει το σύστημα είναι οι ακόλουθες:

 

-Ηλεκτρονικές πληρωμές που αφορούν παραβάσεις του ΚΟΚ, πληρωμή ΤΑΠ, άδειες κοινοχρήστων χώρων, διακανονισμού οφειλόμενων ποσών κλπ

-Αναζήτηση του ιστορικού των συναλλαγών του

-Προσωπική καρτέλα χρήστη με τα στοιχεία και τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν

-Εκκρεμότητες πληρωμών

-Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος μέσω χαρτογραφικών υπόβαθρων Google Maps.

-Αναζήτηση φιλτραρισμένων πληροφοριών από τη Διαύγεια μέσω του υλοποιημένου portal.

-Αναζήτηση εκτελούμενων έργων στο Δήμο μέσω της χρήσης των Google Maps.

-Παρακολούθηση υποχρεώσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

2) Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου απορριμματοφόρων και κάδων

Θα υλοποιηθούν δύο υποσυστήματα υποδομών “έξυπνης πόλης”, τα οποία θα ενισχύουν την υλοποίηση των υπόλοιπων Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου και θα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία υπόβαθρου για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την βελτίωση της ταχύτητας παροχής υπηρεσιών σε δημότες και επιχειρήσεις. Τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν είναι:

-Υποσύστημα τηλεματικής για διαχείριση στόλου για την πολιτική προστασία και μεταφοράς στερεών απορριμμάτων και

-Υποσύστημα ειδοποιήσεων και ελέγχου για κάδους απορριμμάτων και κάδους ανακυκλώσιμων υλικών

 

3) Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)

Προβλέπεται η δημιουργία υποδομής γεωχωρικών δεδομένων για απεικόνιση και διαχείριση διαθέσιμων δεδομένων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Στο σύστημα θα φορτωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία χρήσιμα για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική απεικόνιση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, χωρίς να θίγονται προσωπικά δεδομένα πολιτών με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Στο σύστημα GIS θα φορτωθούν ενδεικτικά πληροφορίες όπως :

-Χρήση γης (Χώροι Natura, αρχαιολογικοί χώροι, καταφύγια άγριας ζωής)

-Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

-Στοιχεία Οικονομικής Ζωής που δεν εμπίπτουν στα προσωπικά στοιχεία (Γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συνεταιρισμοί, κλπ)

-Στοιχεία πολιτισμού και ιστορίας

-Κοιμητήρια, χώροι πρασίνου, αρδευτικά δίκτυα, χώροι υπαίθριας διαφήμισης