Το Δημοτικό Σχολείο Παναγιούδας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 8-23 Οκτωβρίου


Το Δημοτικό σχολείο Παναγιούδας «Οδυσσέας Ελύτης (Αλεπουδέλης)» φέτος συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek2022, με δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 8 και 23 Οκτωβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι ένα κίνημα βάσης που το διαχειρίζονται εθελοντές και το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Στα πλαίσια αυτού λοιπόν, προωθείται η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η συνεργασία μέσω του προγραμματισμού και άλλων δραστηριοτήτων του τομέα της τεχνολογίας. Η εκμάθηση συγγραφής κώδικα μας βοηθάει να κατανοούμε τον κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα γύρω μας, να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας και να αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανακαλύπτουμε νέες ιδέες και να καινοτομούμε.

Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στην εβδομάδα του κώδικα μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες για την ηλικία και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους.