Βολές με πυρά αντιαρματικών όπλων στο πεδίο βολής «ΜΑΓΝΑΔΟΣ» Λέσβου από την 98 ΑΔΤΕ


Η Στρατιωτική Διοίκηση γνωστοποιεί ότι από 04 μέχρι 06 Οκτωβρίου  2022, από 09:00 έως 2300Ω θα εκτελεστούν πυρά πυροβολικού και αντιαρματικών  όπλων στο Πεδίο Βολής «ΜΑΓΝΑΔΟΣ» Ν. ΛΕΣΒΟΥ.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται όλη η θαλάσσια περιοχή Μαγνάδος.

Στην ανωτέρω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση  θαλάσσιων σκαφών, κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, προς  αποφυγή ατυχημάτων