Η ΣΚΟΠΙΑ: «Εθελοντισμός…..»


Η στήλη του LesvosPost η «ΣΚΟΠΙΑ» με την επιμέλεια του Παναγιώτη Λυμπου

 

Τί είναι "εθελοντισμός"; 

 

Ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας.

 

Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός αλλά στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή του κάθε ενεργού πολίτη. Όμως ως εθελοντής λογίζεται κι εκείνος που συνεισφέρει υλικά αγαθά σε καταστάσεις, που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μιας κοινωνίας. Τον όρο "εθελοντισμός" συναντάμε πρώτη φορά  από την επίσημη εκκλησία το 1118 μ.Χ. αλλά και στη μετέπειτα ιστορία της ανθρωπότητας. Σήμερα αν ανατρέξουμε στα αρχεία του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, θα διαπιστώσουμε άπειρα σωματεία και συλλόγους όπως και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται σχεδόν με κάθε μορφή εθελοντισμού. Εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα, αν όντως όλα αυτά τα σωματεία και οι οργανώσεις ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον του κάθε ανθρώπου??? 

 

 Άραγε αποσκοπεί αυτή η προσπάθεια μόνο στην ηθική ικανοποίηση όλων αυτών που συμμετέχουν σε συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις εθελοντισμού ή όλα αυτά είναι μια βιτρίνα ορισμένων για να εξυπηρετούν δικούς τους σκοπούς και συμφέροντα??? 

 

Από την άλλη ο απλός κόσμος αντιλαμβάνεται την προσφορά των σωματείων εθελοντισμού??? Ενημερώνεται για τις δράσεις τους, συμμετέχει ενεργά προσφέροντας ό,τι μπορεί ή αντιμετωπίζει με αδιαφορία ή και δυσπιστία την κάθε εθελοντική προσπάθεια???

 

Είναι πάντως γεγονός πως στο κόσμο τυγχάνουν δημοσιότητας και αναγνώρισης μόνο δράσεις και ενέργειες μεγάλων και αναγνωρισμένων εθελοντικών οργανώσεων και σωματείων, τη στιγμή που νέα και ολιγομελή σωματεία, καίτοι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, χάνονται και υπερκαλύπτονται από τα ισχυρότερα. Η προσφορά τους όση κι αν είναι,  παραμένει μικρή λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων σε σύγκριση με άλλους μεγάλους εθελοντικούς οργανισμούς.

 

Η κοινωνία μας με τις τόσες ανισότητες και αντιξοότητες της έχει ανάγκη τα σωματεία εθελοντισμού, προκειμένου να μικρύνουν οι αποστάσεις των κοινωνικών ομάδων, να ενισχυθεί η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, να καλυφθούν ανάγκες και δικαιώματα. Τη δύναμη στο παρέχεις όλα αυτά δίνοντας αξία στην ίδια την ανθρώπινη ζωή, είναι σε θέση να την παρέχουν οι οργανώσεις, οι ομάδες και τα σωματεία εθελοντών με ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες που βοηθούν μια κοινωνία που διαρκώς δοκιμάζεται και που  η κρατική μέριμνα απουσιάζει. 

 

Είναι πλέον καιρός να γίνει κατανοητό, ότι η ανάγκη για προσφορά στον συνάνθρωπο είναι κάτι το καθημερινό στις μέρες μας. Η κάθε εθελοντική βοήθεια είναι απαραίτητη, έστω και στο ελάχιστο. Η δύναμη του εθελοντισμού βρίσκεται στην αλληλέγγυα συμμετοχή και στη συνεργασία πολλών με κοινό σκοπό την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Και επειδή ζούμε σε κράτος που δεν έχει λύση για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας του κάθε απλού πολίτη, γι'αυτό   είναι απαραίτητη η συνεισφορά, η δράση και η στήριξη των συλλόγων εθελοντισμού.

 

Εν κατακλείδι μέσα από τη συμμετοχή μας σε σωματεία και ομάδες εθελοντισμού, όχι μόνο γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε και τον κόσμο μας καλύτερο, βοηθώντας όπου υπάρχει ανάγκη, σε μια κοινωνία παγερά αδιάφορη και βυθισμένη στα προβλήματά της.

 

Η συλλογικότητα είναι εκείνη, που μπορεί να ενεργοποιήσει και να ζεστάνει τις ανθρώπινες σχέσεις δίνοντας άλλο νόημα και νέο ενδιαφέρον στην καθημερινή μας ζωή με στόχο ένα αισιόδοξο μέλλον και για τις γενιές που έρχονται.