Πέφτει άσφαλτος σε αγροτικό δρόμο από το Αεροδρόμιο Μυτιλήνης μέχρι τον οικισμό Λουτρών

«Δημοπράτηση της ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου από το Αεροδρόμιο Μυτιλήνης μέχρι τον οικισμό Λουτρών»

 

Στις 29-7-2022, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ημερομηνία δημοπράτησης, 19-08-2022 ημέρα Παρασκευή, για την επιλογή αναδόχου της ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου από το Αεροδρόμιο Μυτιλήνης μέχρι τον οικισμό Λουτρών, του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 880.000 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Από τη μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν οι δρόμοι:

 

α) Από τον παράλληλο δρόμο του Αεροδρόμιου Μυτιλήνης μέχρι την Αγία Μαρίνα, από τη διακλάδωση των θερμοκηπίων μέσω δύο κατευθύνσεων «Αμδάρα» και «Βουρνάζων Τούμπα», συνολικού μήκους 2.375μ.

 

β) Από τον οικισμό Ταξιαρχών μέχρι τον οικισμό Λουτρών Μυτιλήνης, συνολικού μήκους 3.404μ.

Στους παραπάνω δρόμους θα επιτευχθεί η διόρθωση των υψομετρικών τους χαρακτηριστικών, η κατασκευή νέων και η αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης) και τέλος η ασφαλτόστρωση στο υφιστάμενο πλάτος.

 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης δήλωσε ότι «είναι ένα έργο αναπτυξιακό, το οποίο θα συμβάλει στην οικονομική αναβάθμιση των γεωγραφικών αυτών περιοχών, οι οποίες διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση. Άλλωστε, η ιδιαίτερη χλωρίδα του εδάφους αυτής της περιοχής, καθιστά τον τόπο αυτό ιδανικό για πεζοπορικές εξορμήσεις και σπορ βουνού».

 

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε ότι «με το έργο αυτό που τέμνει ουσιαστικά τον κοντινότερο ορεινό όγκο της πόλης μας και κυρίως τη χερσόνησο της Αμαλής, θα γίνει ταχύτερα και ασφαλέστερα η μετακίνηση όχι μόνο των δημοτών και των οχημάτων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αλλά και των επισκεπτών στις περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα, θα αποσυμφορηθούν συγκοινωνιακά κεντρικοί δρόμοι που οδηγούν στο Αεροδρόμιο και στη Σκάλα Λουτρών».