Και εγένετο… Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Φωτισμού στον Δήμο Μυτιλήνης


Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Ιουλίου 2022 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3162/Β/2022) η Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Μυτιλήνης.

Από την παραπάνω ημερομηνία συστήθηκε Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Φωτισμού, που υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο Μυτιλήνης. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Φωτισμού με απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης ανατέθηκε στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, Παναγιώτη Ζαφειρίου.

Από σήμερα, 11 Ιουλίου 2022, το εν λόγω Τμήμα στεγάζεται στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου (Π. Κουντουριώτη 15 & Νιάνια).

Για την υποβολή τηλεφωνικών αιτημάτων για βλάβες στο δημοτικό φωτισμό θα απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22513 50505 (Γραμμή Δημότη) και στο 22510 37044.