Νέος διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης ο Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Δαδούδης


Ανακοινώνεται ότι, μετά από Απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, την Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με έδρα τη Σάμο, αναλαμβάνει ο Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Δαδούδης του Πασχάλη.