Νέο Δ.Σ στον σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Λέσβου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Λ.

 

Στη Μυτιλήνη στις 30 Ιουνίου 2022 τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. του νεοσύστατου συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Λέσβου συγκροτήθηκαν σε σώμα. Ομόφωνα αναδείχθηκε η διοίκηση με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Τσουπή Κασσάνδρα, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Αντιπρόεδρος: Αναστασία Καραγιάννη, προϊσταμένη τμήματος Μεταφορικών κ  Συγκ/κων Υποδομών κ Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων .

Γενικός Γραμματέας: Ανδριάνη Καλλιόπη, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Ταμίας: Τακτικός Γιώργος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Αναπληρωτής Γραμματέας : Τζιτζίνας Κων/νος , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

 Μέλος  : Πανσεληνάς Κων/νος , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Μέλος : Πλωμαρίτης Παναγιώτης, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών κ Επικοινωνιών Π.Ε Λέσβου.

 

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους σε Λέσβο και Λήμνο, που με καθολική συμμετοχή συμμετείχαν στην συγκρότηση του συλλόγου και στις αρχαιρεσίες.