Από 19/07 Ιατρείο post-covid στο νοσοκομείο Μυτιλήνης


Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς του κατοίκους του νησιού μας και κατόπιν κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας  και της Διοίκησης 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» εγκαινιάζει την λειτουργία ιατρείου post-covid  με έναρξη την  Τρίτη  19/07/2022  το οποίο θα πλαισιώνεται από το έμπειρο ιατρικό προσωπικό μας.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το αποκαλούμενο «Long ή Post-COVID-19 Σύνδρομο», αναφέρεται σε άτομα που αφού νόσησαν από COVID-19 και παρά την αρνητικοποίηση των σχετικών εργαστηριακών δοκιμασιών (PCR) εξακολουθούν να έχουν συμπτώματα που επιμένουν τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την νόσηση.

Είναι ενδιαφέρον ότι τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν πέραν του εξαμήνου, ακόμα και πέραν του έτους σε κάποιες περιπτώσεις. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περίπου 200 διαφορετικά συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται μετά τη νόσο.

Το ιατρείο θα λειτουργεί κάθε Τρίτη πρωί  9:00 πμ με 13:30 μμ με προγραμματισμένα ραντεβού και όποιος επιθυμεί να εξεταστεί μπορεί να κλείνει ραντεβού στο τηλ. 22510 21111 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που οφείλουμε να προσφέρουμε στους κατοίκους του νησιού μας.