Θέσεις εργασίας στην Ποτοποιία Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε


ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ

Η Ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής αποσταγμάτων, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό/ Γεωπόνο/ Τεχνολόγο Τροφίμων/ Οινολόγο/ Χημικό για το αποστακτήριό της στο Πλωμάρι Λέσβου

 

Καθήκοντα θέσης :

 

Προγραμματισμός παραγωγής, επίβλεψη παραγωγικής διαδικασίας και επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, λειτουργία και επίβλεψη εργαστηρίου αναλύσεων, επίβλεψη και λειτουργία H/M παραγωγικού εξοπλισμού του τμήματος

 

Προϋποθέσεις :

 

Πτυχίο ΑΕΙ

 

Σχετική εμπειρία 3-5 ετών επιθυμητή, σε βιομηχανικό περιβάλλον.

 

Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και ευθύνης.

 

Καλή γνώση μιάς τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.

 

Καλή γνώση computer ( internet, MS Office, κλπ)με επιθυμητή εμπειρία σε

 

σχεδιαστικά πακέτα

Άδεια οδήγησης

Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

 Η εταιρία προσφέρει :

Ανταγωνιστικές αποδοχές

Εκπαίδευση

Καλό εργασιακό περιβάλλον  

Πρόσθετη ασφάλιση

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouzoplomari.gr