Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι θα υπάρξει αύξηση της πίεσης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης

 

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι από την Πέμπτη 30/6/2022 λόγω της λειτουργίας του νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης του Κάτω Χάλικα σε τμήμα της περιοχής Καλλιθέας Μυτιλήνης θα υπάρξει αύξηση της πίεσης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. 


Συνιστάται στους καταναλωτές προς αποφυγή των διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικίων τους να μεριμνήσουν για την σταδιακή και με προσοχή λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης.


Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν οι παρακάτω οδοί:


Το ανάντη τμήμα της οδού Ψυχάρη από οδό Σημηριώτου έως οδό Παλαμά


Η οδός Αθανασιάδη


Η οδός Σικελιανού


Η οδός Κων. Μιχαηλίδη στο τμήμα από Ψυχάρη έως Σικελιανού


Η οδός Νίκ. Ελευθεριάδη στο τμήμα από Ψυχάρη έως Σικελιανού


Η οδός Σημηριώτου από Ψυχάρη έως Στρατή Τζανετή


Η οδός Στρατή Τζανετή από Ψυχάρη έως Νικ. Ελευθεριάδη