Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δύτη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης

 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 στις 10.00 π.μ. πρόκειται να διεξαχθούν προφορικές και πρακτικές εξετάσεις των ενδιαφερομένων προς απόκτηση άδειας Δύτη παρουσία αρμόδιας τριμελούς επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα συμμετοχής καλούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης (τηλ: 22510 40827 email: mitilini.la@hcg.gr) ή στους Λιμενικούς Σταθμούς περιοχής τους.