“Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου"- Εκδήλωση από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης


Στις 9/05/2022 στις 10:00 π.μ το Μουσικό Σχολείο  Μυτιλήνης  θα πραγματοποιήσει την τελική εκδήλωση του προγράμματος “Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" στον χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με Europe Direct Β. Αιγαίου και τον καθηγητή πανεπιστημίου κ. Γρηγορίου Παναγιώτη.

Η εκδήλωση στηρίζεται σε μια ιδέα που κατατέθηκε στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης για την συνεργασία και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής μας ταυτότητας .
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο πρόεδρος του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, η κ. Ασδεράκη Φωτεινή αναπλ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος  και ο ευρωβουλευτής κ. Αρβανίτης Κωνσταντίνος .