Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες ζητά η ΠΕΔ Β. Αιγαίου


Επιστολή από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατη Κυτελη στον αρμόδιο υπουργό

 

Αναλυτικά:

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου απευθύνεται σε σας προκειμένου να προωθήσει το αίτημά της , για την χορήγηση τρίμηνης τουλάχιστον παράτασης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων που σχετίζεται  με την διαδικασία  ανάρτησης και οριστικοποίησης των δασικών χαρτών.

ΟΙ καθυστερήσεις στην έκδοση των αναμενόμενων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣΤΕ καθώς και στην ψήφιση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, ‘όπως και η πρόσφατη ανάρτηση των αναμορφωμένων Δασικών Χαρτών, δεν έδωσαν τον αναγκαίο χρόνο τους πολίτες να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις τους.

Ο  υπολειπόμενος χρόνος δεν είναι αρκετός στους πολίτες, για να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, που στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστούν και την βοήθεια ιδιωτών για να οργανώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αντιρρήσεων.

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας ώστε να βρεθεί λύση στην αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού θέματος.