Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου με μοναδικό θέμα την στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Με μοναδικό θέμα την διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εισηγητη τον Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας& ΕΣΠΑ Παναγιώτη Χριστόφα συνεδριάζει την Τετάρτη στην Μυτιλήνη στις 17:30 το Περιφερειακό συμβούλιο Β Αιγαίου.

 

Αναλυτικά:

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη )στις 04/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

 

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 1ο:  Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2021-2027

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Χριστόφας, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας& ΕΣΠΑ