Οι μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου στο πρόγραμμα «Ενεργώ ως πολίτης»


Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρόνιας 2021 – 2022 εκπαιδευτικοί του 5ου Γυμνασίου  συμμετείχαν στο Πρόγραμμα του Ιδρύματος Λαμπράκη , «Ενεργώ ως Πολίτης».

 

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση των μαθητών/τριών ως ενεργών πολιτών, στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη όπως η προσωπική ευθύνη, ο αλληλοσεβασμός και η συνύπαρξη, η δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων, καθώς και η δυνατότητα διαμόρφωσης προτάσεων και στρατηγικής για τη επίλυσή τους, η ικανότητα αναζήτησης, διάκρισης (ως προς την αξιοπιστία) και επεξεργασίας της πληροφορίας, η οπτική του ευρύτερου πλαισίου ενός θέματος, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συμμετοχή και η υπεύθυνη και σύμφωνη με τις αξίες της δημοκρατίας δράση στην κοινότητα και την κοινωνία.

 

Οι μαθητές από τμήματα όλων των τάξεων πραγματοποίησαν Βιωματικές Διερευνητικές Δράσεις του προγράμματος.

 

Οι Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:

·         «Οκόσμοςάνωκάτω»

·         «Ενεργόςπολίτης;»

·         «Δικαιώματακαι Υποχρεώσεις»

·         «Μιαπαρέα μεάποψη»

·         «Τιστ’αλήθειασυμβαίνει;»

·         «Ταξίδι στην επιπεδοχώρα»

·         «Ποιος μπορεί να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές;»

·         «Ποιο είναι το μήνυμα;» «Πολύ μακριά, δε με νοιάζει!»

·         «Μπορούν οι λέξεις να μας φέρνουν κοντά;»

·         «Μαθητικά Συμβούλια»

·         «Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;»

·         «Τheicewatch» ή η τέχνη διαμαρτύρεται»