Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης: Έως 31 Μαΐου η Εγγραφή μαθητών/μαθητριών στην Α τάξη γυμνασίου


Εγγραφή μαθητών/μαθητριών στην Α τάξη γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης ανακοινώνει την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης εγγραφής στην Α’ τάξη Γυμνασίου, σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ.43820/Δ2/14-04-2022/ΥΠΑΙΘ «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023».

Η αίτηση εγγραφής απευθύνεται σε μαθητές απόφοιτους Δημοτικών Σχολείων-μαθητές της ΣΤ’ τάξης- οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν για την επιλογή τους.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, (https://docs.google.com/forms/d/1tuDaRtyJSp0DEnfw4Obv7qPj0ndne3Km8mH4a8CCCJQ/edit), για τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο, από τις 3 Μαΐου έως  τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 και να τη στείλουν εμπρόθεσμα στο mail του σχολείου:mail@lyk-mous-mytil.les.sch.gr

Για πληροφορίες που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες, μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο.

Στην περίπτωση δε, που προκύψουν δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης , θα μπορούσε κάποιος να προσέλθει στο χώρο του Σχολείου, εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Η αίτηση εγγραφής καθώς και η εγκύκλιος που ορίζει τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α’ γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Σχολείου: https://msm.aegean.gr             

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22510-25797 και 22510-45784

Διεύθυνση Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης: Ο.Α.Ε.Δ Κτήριο Παναγιούδα