Μυτιλήνη: Δράση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG’s)


Την Παρασκευή 1 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στον Λόφο του Πανεπιστημίου εκπαιδευτικό εργαστήριο για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG’s) από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την ομάδα «Λέσβος χωρίς πλαστικά», το Humade Crafts Workshop της «Αλληλεγγύης Λέσβου», εθελοντές φοιτητές της ομάδας «Πράσινο Πανεπιστήμιο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης.

Το Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) προσδιορίζουν με σαφήνεια τον κόσμο που επιθυμούμε και ισχύουν για όλα τα κράτη του πλανήτη.

Μέσα από τη δράση αυτή οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαίτερα τον στόχο 12 που αφορά στην «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή».

Η υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση βοηθά στη βιωσιμότητα του πλανήτη, μειώνοντας το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της φτώχειας. 

Οι μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήριο ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μέσα από τη χρήση «άχρηστων» υλικών για να δημιουργήσουν ένα έργο με το σύμβολο της κυκλικής οικονομίας (trash art).

Η εκπαίδευση των μαθητών με τις έννοιες αυτές τους βοηθάει να συνειδητοποιήσουν τη σχέση τους με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, να κινητοποιήσουν την σκέψη τους πάνω στα προβλήματα που συνδέονται με αυτό, και να δραστηριοποιηθούν προσωπικά καταλαβαίνοντας πώς με την στάση τους μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια πρόληψης των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό μαζί εκπαιδευόμαστε να εκτιμάμε το "άχρηστο" και να μειώνουμε συνειδητά την κατανάλωση και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.