Στον Βερρο τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης της Λέσβου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

 

Την έδρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή επισκεφτήκαν τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης της Λέσβου

Συνάντηση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου με τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης της Λέσβου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, κ.κ. Π. Κανιμά, Ε. Μπούζουκα, Σ. Φραγκογιάννη και Π. Κοντάρα.