Συνεδριάζει την Δευτέρα το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης


Συνεδριάζει την Δευτέρα το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 3/2022

 

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 με ώρα έναρξης 6:00μμ, ΤΑΚΤΙΚΗ, μεικτή* συνεδρίαση (Νο3/2022) του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης [δια ζώσης στα γραφεία της Δ/Κ Μυτιλήνης (Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα) και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (με χρήση της υπηρεσίας e-presence)], με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Ενημερώσεις του Προέδρου για α) συναντήσεις με Αντιδημάρχους Καθαριότητας και Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης και β) θέματα και αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης της 31/3/2022.

 

Χρήση και σήμανση πάρκινγκ χώρου ανάμεσα σε Μαρίνα Μυτιλήνης και Ν.Ο.Μ. κατόπιν αιτήματος δημότη.

 

Εξέταση αιτημάτων δημοτών Μεσαίου Χάλικα για έργα ασφάλειας, αποχέτευσης λυμάτων και εξωραϊσμού περιοχής.

 

Οδαρίθμηση και ονοματοδοσία δημοτικών οδών.

 

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Μυτιλήνης υπό διαβούλευση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πλατείας Κυπρίων Πατριωτών και οδού Βουρνάζων.

Εργασίες συντήρησης κι επισκευών σε πάρκα και παιδικές χαρές της πόλης.

Καταπολέμηση δάκου περιόδου 2022.

 

*Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567 (ΦΕΚ Β΄1454) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00», η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:

Με φυσική παρουσία συμμετέχουν οι σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

 

Μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presence, συμμετέχουν οι σύμβουλοι που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Συμβουλίου της Κοινότητας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ